Đang tải... Vui lòng chờ...

Công trình dự án

TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO SAM SUNG THÁI NGUYÊN
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình công trình tổ hợp nhà máy công nghệ cao

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH
Những hợp đồng tư vấn đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình tiêu biểu CDCC đã thực hiện

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
Những hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng tiêu biểu CDCC đã thực hiện

 HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Những hợp đồng tư vấn quản lý dự án tiêu biểu CDCC đã thực hiện

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU
Những hợp đồng tư vấn đấu thầu tiêu biểu CDCC đã thực hiện

TRU SỞ TỔNG CÔNG TY HUD
TRU SỞ TỔNG CÔNG TY HUD
Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và dự tóan công trình công trình Trụ sở Tổng Công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê HUDTOWER

KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - CIENCO5
KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - CIENCO5
Tư vấn Giám sát TCXD Gói thầu 3.1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng muc: San nền sơ bộ - Hạ tầng kỹ thuật

TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẨNG ỦY HĐND-UBND HUYỆN MÊ LINH
Tư vấn Giám sát TCXD Trụ sở làm việc Đảng Uỷ HĐND - UBND huyện Mê Linh

KHU NHÀ Ở CBCS CÔNG AN QUẬN HOÀNG MAI
Tư vấn Giám sát TCXD Khu nhà ở CB chiến sỹ CA quận Hoàng Mai - Hạng mục : Khu nhà ở cao tầng

QUI HOẠCH BÃI ĐỖ XE NGẦM
QUI HOẠCH BÃI ĐỖ XE NGẦM
CDCC lập qui hoạch và thiết kế kỹ thuật thi công năm 2010