Đang tải... Vui lòng chờ...

KHU NHÀ Ở CBCS CÔNG AN QUẬN HOÀNG MAI

  -Chủ đầu tư: Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.
  -Địa điểm xây dựng: Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  -Giá trị hợp đồng: 2,126,872,000VNĐ.
  -Thời gian thực hiện: Năm 2009.

In văn bản