Đang tải... Vui lòng chờ...

QUI HOẠCH BÃI ĐỖ XE NGẦM

-Địa điểm: Yên Hòa-Cầu Giấy-Hà Nội
-Tổng diện tích 1.47ha
-CDCC lập qui hoạch và thiết kế kỹ thuật thi công năm 2010

In văn bản