Đang tải... Vui lòng chờ...

QUI HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI SÀI ĐỒNG

Công trình đạt giải nhì cuộc thi Giải thưởng kiến trúc năm 2002

điểm: Xã Gia Thụy-Việt Hưng-Sài Đồng-Gia Lâm-Hà Nội

-Tổng diện tích: 56,4ha

-CDCC lập qui hoạch năm 2001

 

In văn bản