Đang tải... Vui lòng chờ...

QUI HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM HAPRO

-Địa điểm: Xã Lệ Chi-Gia Lâm-Hà Nội
-Tổng diện tích 30.0ha
-CDCC lập qui hoạch và thiết kế kỹ thuật thi công năm 2006

In văn bản