Đang tải... Vui lòng chờ...

TỔ HỢP CÔNG NGHỆ CAO SAM SUNG THÁI NGUYÊN

  -Chủ đầu tư: Công ty SAMSUNG ELECTRONIC.
  -Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Yên Bình - Phổ Yên - Thái Nguyên.
  -Giá trị hợp đồng: 5,122,196,000VNĐ.
  -Thời gian thực hiện: Năm 2013.

In văn bản