NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC GIANG

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

- Địa điểm: Thành phố bắc giang
- Qui mô: + 10 tầng nổi
                + Tổng diện tích sàn: 6200 m2
- Cấp công trình: Cấp 2
- CDCC lập dự án đầu tư và thiết kế thi công năm 2007