Thông tin văn bản số: 737/QĐ-BXD

Thông tin văn bản số: 737/QĐ-BXD

Số/ Ký hiệu 737/QĐ-BXD Ngày ban hành 05/09/2022 Ngày hiệu lực 05...

Xem chi tiết
Thông tư ban hành định mức xây dựng

Thông tư ban hành định mức xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 12/2021/TT-BXD về việ...

Xem chi tiết
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướ...

Xem chi tiết