Thông tin văn bản số: 737/QĐ-BXD

Thông tin văn bản số: 737/QĐ-BXD

Số/ Ký hiệu 737/QĐ-BXD Ngày ban hành 05/09/2022 N...

Xem chi tiết
Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phư...

Xem chi tiết
Thông tư ban hành định mức xây dựng

Thông tư ban hành định mức xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 12/2021/TT-BXD về việc ban h...

Xem chi tiết
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn ...

Xem chi tiết
Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc

Ngày 02/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BXD về việc...

Xem chi tiết
Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD và Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 07/2021/TT-BXD về việc sửa đ...

Xem chi tiết