Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC - Chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn lập dự án và thiết kế, thiết kế quy hoạch, thiết kế hạ tầng, khảo sát xây dựng, giám sát kỹ thuật thi công, quản lý dự án, đấu thầu, thẩm tra