HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

Chủ trì hội nghị ban lãnh đạo công ty gồm có:

Ông Lê Anh Tuấn - giám đốc công ty.

Ông Phạm Bách Tùng - phó giám đốc.

Ông Đặng Quốc Hưng - phó giám đốc.

Bà Phan Minh - chủ tịch công đoàn.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Quang đại diện tổng công ty UDIC, cùng toàn thể các vị đại biểu đại diện cho toàn thể CBCNV của công ty.

Với mục đích phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, thông qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững, Công ty CDCC đã tổ chức Hội nghị người lao động và nhận được sự quan tâm, tham gia của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty.

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016; Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp về hoạt động Công đoàn Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động trong năm 2015, nội dung phát động năm 2016. Người lao động đã thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị, chia sẻ với Công ty, Công đoàn, trong đó tập trung vào các vấn đề về sản xuất, điều kiện, trang thiết bị làm việc, chuyển địa điểm làm việc mới...Trong hội nghị ban lãnh đạo đã giải đáp các thắc mắc của các đại biểu và nhận được sự đồng tình từ phía người lao động.

Ông Quang đại diện tổng công ty UDIC cũng phát biểu và đánh giá kết quả hoạt động của công ty, đồng thời đưa ra ý kiến chỉ đạo phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng các đơn vị và cá nhân điển hình đạt thành tích cao trong lao động sản xuất…

Kết thúc Hội nghị, mỗi CBCNV Công ty đều nhận thấy rằng Hội nghị người lao động Công ty không chỉ là nơi giải đáp và thảo luận các quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động mà giờ đây đã trở thành ngày hội thực sự của người lao động. Trong không khí dân chủ, người lao động được thảo luận về kế hoạch, giải pháp và cả những hành động cho thời gian sắp đến và khi người lao động được trực tiếp thảo luận các giải pháp thực hiện kế hoạch thời gian đến, thì từ đó bản thân mỗi người lao động đã chủ động lên kế hoạch phấn đấu làm việc hiệu quả để cùng đơn vị, cùng Công ty hoàn thành mục tiêu đề ra.