CDCC tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

Tham dự đại hội có sự có mặt của:

- Ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc

- Ông Phạm Quốc Thắng, phó tổng giám đốc.

- Ông Nguyễn Trung Thanh, ủy viên HĐQT

- Bà Bùi Thi Thu Hà,trưởng ban kiểm soát

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cổ đông tham dự đều nhất trí với các biên bản, nghị quyết của HĐQT đưa ra của Đại hội.