TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐẨNG ỦY HĐND-UBND HUYỆN MÊ LINH

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

 -Chủ đầu tư: BQLDA đầu tư và xây dựng huyện Mê Linh.

  -Địa điểm xây dựng: Huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc.
  -Giá trị hợp đồng: 1,193,098,000VNĐ.
  -Thời gian thực hiện: Năm 2009.