Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin
Số văn bản 78
Ký hiệu văn bản 2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/5/2018
Ngày có hiệu lực 1/7/2018
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Nghị định số 78/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tệp đính kèm: 78 2018 ND-CP.signed.pdf