TRU SỞ TỔNG CÔNG TY HUD

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

  -Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.
  -Địa điểm xây dựng: Ô đất 2.4 NO đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
  -Giá trị hợp đồng: 725,144,000VNĐ.
  -Thời gian thực hiện: Năm 2009.