BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI NGUYÊN

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

- Địa điểm: Số 497 Lương Ngọc Quyến - TP Thái Nguyên
- Qui mô: 
               + 15 tầng nổi
               + Tổng diện tích sàn 17000 m2
- Cấp công trình: Cấp 2
- Chủ đầu tư: Bệnh Viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên
- CDCC thiết kế thi công năm 2010