CHỢ ĐỒNG XUÂN

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin


- Địa điểm: Phố Đồng Xuân - Hoàng Kiếm - Hà Nội
- Qui mô: 
               + 03 tầng
               + Tổng diện tích sàn 46000 m2
- Cấp công trình: Cấp 1
- Chủ đầu tư: UBND Quận Hoàng Kiếm
- CDCC lập dự án đầu tư và thiết kế thi công năm 1986 & 2004
- Công trình đưa vào sử dụng năm 1988 & 2005