Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp phép xây dựng tại Hà Nội

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin
Trong đó có sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, tại Điều 2 "Nguyên tắc cấp giấy phép xây dựng", bổ sung khoản 4 "Cơ quan có thẩm quyền về cấp phép xây dựng không cần xin ý kiến các cơ quan quản lý chuyên ngành trong các trường hợp sau: Thay đổi phương án kết cấu tại hồ sơ thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định so với phương án kiến trúc; Thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng do sai số kỹ thuật, không làm thay đổi mật độ xây dựng, không thay đổi kích thước chính của công trình và giải pháp kiến trúc công trình; Thay đổi tổng chiều cao công trình do các yếu tố kỹ thuật, kiến trúc tại hồ sơ thiết kế đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định mà không vượt quá độ cao chướng ngại vật hàng không quy định tại văn bản chấp thuận độ cao công trình của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều cao đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, chiều cao tại các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị (nếu có)”.

Tại Điều 5 "Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất", sửa đổi Khoản 2: Trong các trường hợp sau đây chủ đầu tư phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản về việc đã có đủ điều kiện về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để cấp giấy phép xây dựng: Giấy tờ đã hết thời hạn (đối với giấy tờ có quy định thời hạn); Có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình; Ô đất xây dựng công trình (trừ nhà ở riêng lẻ) chưa giải phóng mặt bằng toàn bộ hoặc một phần...
 
 
Thanh Hà