TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SẦM SƠN

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

- Địa điểm: Phường Trường Sơn - Sầm Sơn - Thanh Hóa
- Qui mô: 
               + 07 tầng nổi
               + Tổng diện tích sàn 6720 m2
- Cấp công trình: Cấp 2
- Chủ đầu tư: Ngân hàng phát triển sầm sơn - Thanh Hóa
- CDCC lập dự án đầu tư và thiết kế thi công năm 2009