TRƯỜNG CAO ĐẲNG DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

- Địa điểm: Xã Xuân Lâm - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh
- Qui mô: 
               + 12 tầng nổi
               + Tổng diện tích sàn 14600 m2
- Cấp công trình: Cấp 1
- Chủ đầu tư: Trường cao đẳng dệt may thời trang Hà Nội
- CDCC lập dự án đầu tư và thiết kế thi công năm 2006
- Công trình được đưa vào sử dụng năm 2008