ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2020

Thứ Thu,
03/09/2020
Đăng bởi Admin

Đại hội chi bộ đã diễn ra trong không khí trang trọng và nghiêm túc. Tham dụ đại hội có đại diện tổng công ty UDIC tới tặng hoa chúc mừng, phát biểu đánh giá kết quả hoạt động và chỉ đạo phương hướng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

 Tại Đại hội, chi bộ đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020.

 Các báo cáo được trình bày tại Đại hội đã được đảng viên các chi bộ thảo luận, góp ý một cách thẳng thắn, những kết quả đã làm được, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để phát huy thế mạnh, tìm ra phương hướng khắc phục và đề xuất những chỉ tiêu phấn đấu cho toàn chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời đề xuất những sáng kiến mới để hoạt động của chi bộ ngày càng hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn công ty.

 Đại hội đã tiến hành các thủ tục bỏ phiếu để bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2015 – 2020

Các đồng chí chúng cử nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:

 Đ/c: Lê AnhTuấn                   bí thư ban chấp hành-Giám đốc công ty.

 Đ/c: Phạm Quốc Thắng         phó bí thư-trưởng phòng kỹ thuật kế hoạch.

 Đ/c: Nguyễn Diệu Thúy           phó bí thư-chuyên viên kinh tế

 Thành công của đại hội chi bộ hể hiện sức mạnh ý chí, nhiệt huyết và trí tuệ của tập thể, của sự đoàn kết thống nhất cao, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng xây dựng công ty CDCC ngày càng phát triển.