Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ c...

Xem chi tiết
11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

Từ 1/1/2021, 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực gồm: Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp...

Xem chi tiết
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2021

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2021

Thưởng Tết có thể không phải bằng tiền Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động năm...

Xem chi tiết
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2020

1. Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức từ 01/7/2020 Ngày ...

Xem chi tiết
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2018

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 10/2018

Thay đổi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp Theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa...

Xem chi tiết
Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 8/2018

Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 8/2018

Bỏ quy định học sinh dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế Nghị định 8...

Xem chi tiết