Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Thông tư 219/2015/TT-B...

Xem chi tiết
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp phép xây dựng tại Hà Nội

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cấp phép xây dựng tại Hà Nội

Trong đó có sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, tại Điều 2 "Nguyên tắc cấp giấy...

Xem chi tiết
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

Tăng lương cơ sở 90.000 đồng/tháng Theo Nghị định 72/2018 của Chính phủ ...

Xem chi tiết
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

Hướng dẫn mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức Từ ngày 01/10/2017, h...

Xem chi tiết
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2017

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2017

Tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông Từ 1/8, người tham gia ...

Xem chi tiết
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Bắt buộc công bố lương của giám đốc công ty   ...

Xem chi tiết